Изпрати новина

Вие можете да създавате съдържание за платформата Будна Варна. Изпратете своята новина от Варна или Областта!

*Ако искате да ни изпратите изображение, моля прикачете го като файл и го изпратете на info@budnavarna.com

*Редакцията запазва правото си да не публикува изпратените материали и/или да ги редактира, ако сметне за необходимо.