Днес във Влад – 8 февруари

Елиза заявява на Влад, че не му разрешава да ѝ помага в търсенето на Матей. Тя моли Йордаке за помощ. 

Разван и Влад опитват да локализират мобилния телефон на Щефан. 

Щефан и Матей се забавляват.

Йордаке обещава на Елиза да намери момчето.

Йордаке е отвлякъл Ивана. Той инструктира Карла да не удря жената на депутата, а да направи запис. 

Карла решава да отвърже Ивана. Дава ѝ кафе и цигара, а Ивана иска алкохол.

Влад и Разван намират следа и доказват, че Щефан е отвлякъл Матей.

Карла настоява Ивана да говори за съпруга си. 

Елиза отива при Йордаке в казиното. Той ѝ казва, че може да намери детето ѝ, но ще трябва да получи нещо в замяна. 

Елиза е готова на всичко. Йордаке ѝ предлага да работи за него, а тя се съгласява. 

Щефан отвежда Матей в една печатница. Там той се среща с човека, който му помага. 

Йордаке открива колата на Щефан. Двамата с Елиза пътуват към мястото, където е спрял Щефан. 

Влад и Разван също намират локацията на Щефан.

Матей иска да се обади на майка си, но Щефан не разрешава. 

Щефан подготвя фалшив паспорт за Матей, за да напуснат страната. 

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!