Днес във Влад – 8 февруари

Елиза заявява на Влад, че не му разрешава да ѝ помага в търсенето на Матей. Тя моли Йордаке за помощ. 

Разван и Влад опитват да локализират мобилния телефон на Щефан. 

Щефан и Матей се забавляват.

Йордаке обещава на Елиза да намери момчето.

Йордаке е отвлякъл Ивана. Той инструктира Карла да не удря жената на депутата, а да направи запис. 

Карла решава да отвърже Ивана. Дава ѝ кафе и цигара, а Ивана иска алкохол.

Влад и Разван намират следа и доказват, че Щефан е отвлякъл Матей.

Карла настоява Ивана да говори за съпруга си. 

Елиза отива при Йордаке в казиното. Той ѝ казва, че може да намери детето ѝ, но ще трябва да получи нещо в замяна. 

Елиза е готова на всичко. Йордаке ѝ предлага да работи за него, а тя се съгласява. 

Щефан отвежда Матей в една печатница. Там той се среща с човека, който му помага. 

Йордаке открива колата на Щефан. Двамата с Елиза пътуват към мястото, където е спрял Щефан. 

Влад и Разван също намират локацията на Щефан.

Матей иска да се обади на майка си, но Щефан не разрешава. 

Щефан подготвя фалшив паспорт за Матей, за да напуснат страната. 

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Leave a Reply

eight + 11 =