Близо 1,5 млрд. евро чужди инвестиции във Варненско

На близо 1,5 милиарда евро възлизат преките чуждестранни инвестиции в нефинансовия сектор във Варненска област към 31 декември 2020, обявиха от Териториално статистическо бюро – Североизток.

По размер на преките чуждестранни инвестиции област Варна се нарежда на пето място в страната (след столицата София и областите Бургас, Пловдив и София).  

В рамките на областта с най-голям обем на направените чуждестранни инвестиции е община Девня с над 774 млн. евро, следвана от община Варна с 610.7 млн. евро. Двете общини заедно формират над 93% от общия обем на преките чуждестранни инвестиции в областта.

През 2020 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 770 млн. евро. В сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) са инвестирани   258 млн. евро, отрасъл „Операции с недвижими имоти“ – 239.3 млн. евро и сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ – близо 115 млн. евро.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Leave a Reply