Утре във „Влад“ (25 януари)

Влад преспива с Ивана.

Чезар получава обаждане, че Йорго е видял Юлия. Докато той се отправя към мястото, където е забелязана, в имението влиза Йордаке. Вижда се с Делия, а тя му казва, че той е детеубиец.

Ивана обяснява на Влад, че нейната компания изнася обогатен уран. Пита го дали не го е страх от мъжа ѝ. Той отговаря, че не знае кой е съпругът ѝ. 

Делия обяснява на Йордаке, че нарочно са решили да не му казват с Чезар, че са влюбени. Моли Йордаке да забравят миналото. Той пък настоява двамата да заминат. Обещава ѝ да забравят всичко, защото я обича. Делия го отпраща.

Чезар отива на мястото, където според информатора се намира Юлия. Установява, че е фалшив сигнал.

Докато Ивана и Влад се любят в офиса, влиза Драгой. Ивана се прави, че медитира, а Влад се скрива. Депутатът отвежда  жена си, а Влад копира информацията за сделката с арабите.

Чезар се прибира и казва на Делия, че Йордаке знае за Юлия и скоро ще удари. Жена му си мълчи. Делия го упреква, че е станал пасивен. Инженерът се досеща, че врагът му е идвал в имението.

Щефан настоява да види Матей и Елиза се съгласява. Матей се хвърля в обятията на баща си.

Чезар моли Влад за малко време, за да проучи фирмите на Ивана Драгой.

Влад успокоява Инженера, че Юлия е добре.

Мики отива да се види с Тибор.

Йордаке залавя Елиза и ѝ предлага да му стане информатор, ако иска Матей да остане с нея.

Лео идва в съзнание и напуска гаража.

Петре изразява своето недоволство към Щефан. Предупреждава го, че съдът винаги дава детето на майката.

Щефан обещава да не спира Матей да идва на гости при баба си и дядо си.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!