Важно! Спряха приема в детските ясли във Варна, променят правилата

Системата за прием в детските ясли на територията на община Варна към настоящия
момент е затворена, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“. Причината е
направено предложение за изменение на наредбата „Правила и критерии за
класиране и прием в общинските целодневни детски ясли на територията на община
Варна“.

Целта е постигане на еднакви изисквания при кандидатстване на децата за
прием в детски ясли и детски градини, посочват от дирекция „Здравеопазване“. За
водещ критерий за прием се предлага да бъде постоянен или настоящ адрес на
детето.

Добавя се и допълнителен критерий за съвпадане на постоянен и настоящ
адрес, като същият цели по-голям обхват на децата, живеещи в района. Новите
правила трябва да бъдат разгледани от ОбС – Варна. Слез приемането им, ще бъде
отворена и системата за прием.
Текстът с новите предложения в наредбата може е публикуван на адрес:
https://varnacouncil.bg/proekti-na-normativni-aktove-mandat-2019-2023/

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Оставете коментар