За десет години област Варна се е стопила с 10%

Упадъкът във варненския регион все повече напомня на този в Северозападна България.

По предварителни данни на НСИ Варна за последните 10 години се е стопила с около 10%.

Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души. Преброени са 2 813 847 домакинства, или средно в едно домакинство живеят по 2.3 лица.

Към 1 февруари 2011 г. населението в област Варна е било 475 074 души. Към 7 септември 2021 г. то намалява с 47 440 души до 427 634, или това е спад с 10%.

Населението на област Варна съставлява 6,6% от общото в страната.

Намаление на населението у нас се наблюдава при последните четири преброявания, като най-голямо е то при преброяването през 2021 г. – с 844 хил. души, или с 11.5% спрямо 2011 година.

Според оценката към 7 септември 2021 г. жените са 3 397 357, или 52.1%, а мъжете – 3 122 957, или 47.9% от населението на страната, пише морето.нет.

Най-малка остава област Видин с население 74 хил. души, а най-голяма е област София (столица) с население 1 480 хил. души.

Само столицата увеличава населението си спрямо 2011 г. със 189 хил. души, или с 14.7%.

Във всички останали области е регистрирано намаление, като най-малко е то за областите Пловдив (8.3%), Варна и София, съответно по 10.0%. Най-голямо намаление на броя на населението е регистрирано в областите Добрич и Видин – по 26.3%, и Монтана – с 24.2%.

Жилищните сгради в област Варна са общо 105 640, като 58 604 са в градове, а 47 036 са в селата. Общият брой на жилищата е 271 257, като 220 471 са в градовете, а 50 786.

Броят на жилищните сгради в страната е 2 096 844 и се увеличава спрямо 2011 г. с 36 хил. сгради, или с 1.8%. Броят на жилищата (обитавани и необитавани) е 4 182 383 и се увеличава спрямо 2011 г. с 295 хил., или със 7.6%.

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в страната.

Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души. Преброени са 2 813 847 домакинства, или средно в едно домакинство живеят по 2.3 лица.

Към 1 февруари 2011 г. населението в област Варна е било 475 074 души. Към 7 септември 2021 г. то намалява с 47 440 души до 427 634, или това е спад с 10%.

Населението на област Варна съставлява 6,6% от общото в страната.

Намаление на населението у нас се наблюдава при последните четири преброявания, като най-голямо е то при преброяването през 2021 г. – с 844 хил. души, или с 11.5% спрямо 2011 година.

Според оценката към 7 септември 2021 г. жените са 3 397 357, или 52.1%, а мъжете – 3 122 957, или 47.9% от населението на страната, пише морето.нет.

Най-малка остава област Видин с население 74 хил. души, а най-голяма е област София (столица) с население 1 480 хил. души.

Само столицата увеличава населението си спрямо 2011 г. със 189 хил. души, или с 14.7%.

Във всички останали области е регистрирано намаление, като най-малко е то за областите Пловдив (8.3%), Варна и София, съответно по 10.0%. Най-голямо намаление на броя на населението е регистрирано в областите Добрич и Видин – по 26.3%, и Монтана – с 24.2%.

Жилищните сгради в област Варна са общо 105 640, като 58 604 са в градове, а 47 036 са в селата. Общият брой на жилищата е 271 257, като 220 471 са в градовете, а 50 786.

Броят на жилищните сгради в страната е 2 096 844 и се увеличава спрямо 2011 г. с 36 хил. сгради, или с 1.8%. Броят на жилищата (обитавани и необитавани) е 4 182 383 и се увеличава спрямо 2011 г. с 295 хил., или със 7.6%.

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в страната.


СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Оставете коментар