Започва зимно-пролетна дератизация на шахти и дерета

Започва зимно-пролетна дератизация на шахти и дерета  на територията на община Варна, съобщи д-р Антоанета Тончева, директор на общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“.
Обработката включва залагане на родентициди в каналните шахти или в дупките на гризачите. Използват се препарати на антикоагулантна основа, със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност, каза  д-р Тончева. Третиранията ще се извършват при подходящи климатични условия и стриктно спазване на условията за безопасно приложение на биоциди.
Графикът за дейността е следният:
Район Приморски
01-03.02.2017 г. – подрайон Приморски
06-09.02.2017 г. – подрайон Простор
30-31.03.2017 г. – подрайон Чайка
Район Одесос
10-17.02.2017 г.
Район Младост
20-24.02.2017г. – подрайони Младост 1;  Младост 2
27.02-06.03.11.2017г. – подрайони Трошево;  Св.Иван Рилски; ЗПЗ
07-09.03.2017 г. – подрайон Възраждане
Район Владиславово
10-15.03.2017 г. – централен район и Кайсиева градина
Район Аспарухово
16-21.03.2017 г. – централен район
22.03.2017 г. – Галата
Кметства: 23-24.03.2017 г. – Тополи;  Каменар ; Звездица
Дерета – 27-31.03.2017г.
СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Leave a Reply

3 × 1 =