6 каруци задържаха горските

Общо 365 проверки извършиха за седмица горските стражари към Североизточно държавно предприятие. Инспектирани са 77 обекта за добив на дървесина, 114 превозни средства, 94 ловци, 73 физически лица и др.
В периода от 23 до 30 януари са съставени 61 акта и 33 констативни протокола по Закона за горите. Задържани са общо 29,39 куб. м незаконно добити дърва за огрев. При проверките са конфискувани още седем каруци и един автомобил.
Шест от каруците са задържани на територията на ДГС „Варна”. За незаконната сеч на общо 11,6 куб. м дърва за огрев мобилните контролни екипи на стопанството са съставили 18 акта и 9 констативни протокола.
Каруца и автомобил са конфискувани от нарушителите, които горските стражари са хванали в границите на ДЛС „Шерба”. Задържани са 2 куб. м дърва за огрев, за които са съставени седем акта и два констативни протокола.
При извършените 86 проверки на територията на ДЛС „Балчик” са конфискувани общо 9,29 куб. м дърва за огрев. За нарушенията са съставени един акт и два констативни протокола.
През изминалата седмица служителите на ДГС „Добрич” са задържали 3,5 куб. м незаконно добита дървесина. Съставени са шест акта и четири констативни протокола по Закона за горите.
При обход в държавните гори, стопанисвани от ДГС „Генерал Тошево”, мобилните екипи са съставили шест акта и седем констативни протокола. Задържани са общо 1,5 куб. м дърва за огрев.
Същото количество незаконно добита дървесина са конфискували и служителите на ДГС „Нови пазар”. На нарушителите са съставени два акта.
При проверки през изминалата седмица горските стражари отчитат шест акта на територията на ДГС „Провадия”, четири – в ДЛС „Тервел”, два – в ДГС „Смядово”. Девет акта и пет констативни протокола са съставени за нарушения, установени в обхвата на ДГС „Суворово”, а четири акта и два констативни протокола – в ДГС „Омуртаг”.

Източник: Черно море

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Leave a Reply

fourteen − 14 =