Кметът на Девня настоява станцията за мониторинг на въздуха да бъде преместена в квартал „Повеляново“

Настоявам стационарната станция за измерване качеството на атмосферния въздух в Девня да бъде преместена в квартал „Повеляново“, край който се намират повечето индустриални гиганти в нашата община.   Това заяви в сутрешния блок на БНТ-2 кметът на Девня Свилен Шитов.

 

Понастоящем станцията е разположена в двора на градската поликлиника в квартал „Река Девня“, който е на километри от „Повеляново“. Това е и основната причина, поради която кметът не приема за реални данните, които постъпват от станцията.  „Още повече в района на нашата община вятърът духа предимно от север и от запад и вредните аерозоли от промишления комплекс трудно биха стигнали до датчиците на станцията“, отбеляза Свилен Шитов.

 

Въпреки резонните съмнения за обективността на данните за качеството на девненския въздух, които постъпват от Изпълнителната агенция по околна среда, местната власт вече има два отказа от държавните власти за преместване на станцията. Според експертите по екологияна Община Девня мотивите на Министерството на околната среда и водите са твърде формални, тъй като се базират на броя на населението, което живее в Повеляново и останалите жилищни райони на града. И понеже в Повеляново живеят около 25% от жителите на общината, държавните власти са преценили, че този процент не е достатъчен, за да бъде разположена станцията там.

 

Свилен Шитов разясни и каква е проектната готовност на администрацията за кандидатстване по ОП „Околна среда“ (2014-2020) за намаляване на фините прахови частици във въздуха на територията на Девня.

 

Първата процедура, по която общинската администрация подаде документи в петък, е за оказване на техническа помощ за актуализация на общинския план за подобряване качеството на атмосферния въздух. В рамките на този първи етап ще се идентифицират всички източници на замърсяване, зоните с повишена концентрация на фини прахови частици и ще се заложат конкретни мерки за справяне с проблема. Сред тях са изграждане на защитни озеленителни пояси, монтиране на филтри на комините в едно- и многофамилните сгради, както и в ауспусите на автобусите от градския транспорт, подмяна на отоплителни инсталации с цел минаване на биогорива и др. Намеренията на общината са да закупи и лицензира мобилна станция, с която да следи качеството на въздуха и да налага санкции за констатирани битови и промишлени замърсявания.

 

Най-късно през април тази година ще стане ясно дали проектното  предложение на общината е одобрено. Ако това се случи, трябва да бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител, който да реализира необходимата техническа помощ за актуализация на общинския план за подобряване качеството на въздуха. Изпълнението на дейностите по първия етап могат да започнат още тази година и да бъдат финализирани в началото на другата.

 

Втората процедура, която още не е отворена от управляващия орган, е свързана с изпълнението на набелязаните мерки за подобряване качеството на въздуха. Общо 111 млн. лева са предвидени за изпълнението на мерките, като тези средства ще бъдат разпределени между одобрените общини.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Leave a Reply

three × 4 =