Бюджетът на Варна за 2017 г. беше приет от Общинския съвет

Приемането на „Годишната програма за разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“ на 15-ата сесия на местния парламент даде старт за гласуване на Бюджет 2017, който е с макрорамка 270 700 000 лв.

 

Близо 110 млн. лв. са приходите от делегирани държавни дейности за Бюджет 2017. От тях 103 млн. лв. са трансфери между бюджета на бюджетната организация и централната банка.

 

Местните приходи са над 160 млн. лв. От тях имуществените и др. данъци имат дял около 80 млн. лв., а неданъчните приходи – 69 млн. лв. Операциите с нефинансови активи трябва да внесат в хазната 5,8 млн. лв. или по това перо имаме приблизително 154,6 млн. лв. Приходите от туристически данък са в размер на 4,4 млн. лв. са заложени за т.г.

 

След обсъждането и в постоянните комисии бяха приети и разходи по дейности, функции и приложения. За държавни дейности те са близо 110 млн. лв., а за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности – 160,7 млн. лв.

 

За сесията в проекта за Бюджет 2017 бяха отразени корекциите, които бяха внесени след заседанието на ПК „Финанси и бюджет“ в сряда. Те не променят макрорамката.

 

Дейност „Общинска администрация“ е 15 369 352 лв, за „Други дейности по икономиката“ – 10 496 391 лв., дейност „Чистота“ е 32 737 127 лв., за „Други дейности по транспорта“ са заложени 8 500 000 лв., близо 1,6 млн. лв. са Приложения 12 и 13. За „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – 14 661 400 лв., за „Други дейности по опазване на околната среда“ – 4 522 558 лв.

 

За общи държавни служби са заложени 16 404 000 лв., за отбрана и сигурност 2 979 000 лв., за образование 104 176 000 лв., здравеопазване – 18 148 000 лв., за социално осигуряване, подпомагане и грижи – 14 156 000 лв., за жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 60 480 000 лв. За почивно дело, култура и религиозни дейности се предвиждат инвестиции от 14 274 000 лв., за икономически дейности и услуги – 37 648 000 лв. Разходите по некласифицирани и др. функции са 2 435 000 лв.

 

При програма „Спорт“ завишението е с 200 000 лв. – на 1,25 млн. лв.

 

Разчетът на капиталови разходи по функции и източници на финансиране е в размер на 28 930 113 лв.

 

Максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. е 193 470 000 лв. Максималния размер на ангажиментите за разходи е 251 700 000 лв.

 

Максималният размер на общинския дълг, който може да бъде поет през 2017 г. е до 29 568 000 лв. Съответно максималният дълг на към 31.12.2017 г. е до 79 464 000 лв.

 

В коментарите на бюджета беше изтъкнато, че той притежава не толкова външни ефекти, а по-скоро ефективност. Макар и макрорамката да е приета на 270,7 млн. лв., общото харчене на средства е в размер на над 450 млн. лв., беше изтъкнато от трибуната – както от кмета Иван Портних, така и от общински съветници. Той беше определен като бюджет на растежа. Липсата на увеличение на данъчната тежест към гражданите е достатъчно добър критерий.

 

В обосновката си на Бюджет 2017 администрацията в лицето на зам.-кмета Пейчо Пейчев коментира, че така се осигурява спокоен и комфортен начин на живот на варненци.

 

„Варна ще има ръст, за да бъде прекрасен град както за своите жители, така и за многобройните гости. Да си припомним и 2016 г. Тогава също се твърдеше, че приходната част не може да се изпълни. Получи се друго. Отчетът го презентирах и няма как по-публично да стане всичко това. Бюджет 2017 е съобразен с всички нормативни изисквания. Не са пренебрегнати нито кметовете на райони, нито директорите на дирекции. Постигнат е баланс и вярвам, че имаме отличен резултат – макрорамка 270,7 млн. лв. и ръст 27 млн. лв. спрямо първоначално заложените средства за 2016 г. Преизпълнението със 115% ни позволява да заложим този ръст. Поехме отговорността да предложим дързък, предизвикателен, амбициозен, но и дързък бюджет. Той реализира приоритетните политики на града. Варна е Европейска младежка столица, което е първи приоритет. Няма увеличаване на данъчната тежест. Европейските проекти в инвестиционната програма са на стойност 142 млн. лв. плюс капиталовата програма надхвърлят общо 171 млн. лв.“, коментира Пейчо Пейчев.

Източник: Черно море

 

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Leave a Reply

eleven − five =