Ремонтират пътя Белослав – Аврен

Цялостен ремонт на част пътя Белослав-Аврен предстои да бъде извършен през 2022 година. Средствата за рехабилитацията на 4-километровта отсечка, която попада на територията на община Белослав, са осигурени от МРРБ.

От Община Белослав получи финансиране от МС в размер на 1 570 000 лв. за извършване на неотложни ремонтни дейности на пътя, който попада в местността Бялата вода. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) предостави на община Белослав допълващо частично финансиране, за периода 2021-2023 г., в размер до 800 000 лв.

„Обектът е приоритетен за нас и е особено важен, както за жителите на населените места в Белослав, така и за всички останали преминаващи по този път, включително. и жителите на съседната община Аврен.
През последните години, по въпросния пътен участък са провеждани единствено мероприятия по извършване на текущ ремонт, като неведнъж общинска администрация е кандидатствала по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на основен ремонт, финансирани от Европейски съюз или други донорски програми. В последните дни на 2021-а година усилията ни постигнаха резултат и финансирането е вече факт“, пишат още от общинската администрация.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Оставете коментар