Варна е след София по заплати, разликата е близо 700 лева

Варненска област е на второ място в страната по размер на средната месечна работна заплата през третото тримесечие на годината. За месеците юли, август и септември средното възнаграждение в морския регион е било 1 387 лв., а в столица – 2 068 лева.

Спрямо предходното тримесечие ръстът е 0.2 %, а спрямо същия период на 2020 г. – 10.2 %. За година заплатите в обществения сектор са нараснали с 12.5 %, а в частния – с 9.3%.

Икономическите дейности с най-голямо увеличение на възнагражденията са „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ с 6.7 %, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 5.3 %, и „Култура, спорт и развлечения“ – 5.1 %.

Сферите с най-високи заплати са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 930 лева, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 804 лева, „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 778 лева.

На другия полюс са дейностите „Операции с недвижими имоти“ – 922 лева; „Други дейности“ – 969 лева, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 980 лева.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Оставете коментар