Лилия Христова: електронният прием в първи клас ще премахне натиска върху 3-4 училища във Варна

Комисията по образование към местния парламент одобри системата от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

Новата система ще бъде въведена на два етапа. Първият ще се реализира през предстоящата учебна 2017/2018 година.

„Това е въвеждане на електронен прием в абсолютно всички училища, където има първокласници. Ще бъде едно голямо предимство. Надяваме се, че така децата ще бъдат разпределени равномерно, тъй като всички ще бъдат приемани по едни критерии. На практика принципа по най-близко място на живеене и най-кратък път до училище ще бъде водещ. По този начин ще можем да премахнем огромния натиск, който се упражнява ежегодно върху 3-4 училища.“, обясни шефката на общинската дирекция по образование Лилия Христова.

Родителите ще могат да подават документи в едно училище като ще имат възможност директно да посочат и останалите си 4 желания за други школа в близост, независимо в кой административен район се намират.

Вторият етап от въвеждането на новите правила за електронен прием ще се случи следващата година. Той ще позволи да се кандидатства от сградата на Общината или на районните администрации, където също ще бъде интегрирана такава система. Това ще позволи да се следи директно как върви приемът по места.

Наредбата за организация на дейностите в училищното образование гласи, че при голям брой кандидати за прием в първи клас, училищата прилагат и други критерии като: дете с трайни увреждания над 50 %; дете с двама починали родители; други деца от семейството, обучаващи се в училището; деца, завършили подготвителна група в избраното училище; близост до местоработата на един от родителите.

До 30-ти март всяко училище трябва да публикува на електронната си страница план-приема. От 24 април до 31 май започва подаването на заявления за прием в избраните училища. На 5-ти юни се обявяват списъците за класиране.

Системи за електронен прием вече съществуват в детските градини и ясли, както и в Центъра за подкрепа за личностно развитие към Общинския детски комплекс. Електронен прием за първокласници пилотно бе въведен и в пет варненски училища.

През следващата учебна година се очакват около 4000 първолаци в община Варна, които ще бъдат разпределени в над 140 паралелки. Броят на децата е с около 500 повече спрямо обучаващите се в първи клас през 2016/2017.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Leave a Reply

thirteen − nine =