БЧК осигурява топъл обяд за 60 ученика в Дългопол

Утре, 16.11.2021 г., в НУ „Иван Вазов“ град. Дългопол, област Варна, стартира  програмата на БЧК – Варна, „Топъл обяд за нуждаещи се ученици през учебната 2021/2022“.

Тя се обезпечава с 9 240 лв., набрани чрез националната Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК и от съвместно фондонабиране на БЧК и МЕТРО Варна.

Предвижда се предоставяне на топъл обяд на 60 ученика за 77 учебни дни.

Целта на програмата е превенция на отпадане от образование на ученици в риск чрез социална подкрепа с топъл или пакетиран обяд при присъствено или дистанционно обучение; допълнителна подкрепа на ученици в риск  – с учебни тетрадки и пособия, дрехи и обувки, осигурени от хуманитарни помощи и дарения; здравно-просветна работа за здравословно хранене, първа долекарска помощ и предотвратяване на пътен/воден травматизъм; други в т.ч. информационни кампании по  национални и местни програми.

Подборът на учениците за топъл обяд е извършен от училищна комисия и социални работници в гр. Дългопол, по критерии, посочени в Правилника на БЧК за  предоставяне на храна и визиращи ученици в риск- без родители /кръгли и полусираци/; с един/двама родители – безработни или с увреждане; с осиновители или попечители; застрашени от отпадане от образование.

Програма „Топъл обяд“ на БЧК – Варна, е добра практика вече 12 поредни години, в които е реализирана в общо 19 училища за 737 ученика.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!