Община Девня ще монтира безплатно филтри на домашните комини (видео)

Община Девня кандидатства за техническа помощ за монтиране на филтри в комините на частните домакинства и подмяна на инсталации за минаване на биогорива – пелети и термопомпи. Това заяви кметът Свилен Шитов в интервю за Медийна група „Черно море“, повод за което станаха данните за системно запрашаване на въздуха в индустриалната община.
„По обективни причини нашата община е една от многото в България с наднормено съдържание на фини прахови частици. Девня е разположена в низина, което е фактор за наличие на вредни аерозоли при неблагоприятни метеорологични условия. От друга страна, немалко домакинства се отопляват на твърдо гориво – дърва и въглища. Не бива да игнорираме и въздействието на промишления комплекс, както и на автомобилния трафик“, коментира Свилен Шитов.
Проектът за монтиране на филтрите и подмяната на инсталациите е пилотен. Срокът за кандидатстване е до края на януари. В него могат да се включат само 28-те общини, в които е отчетено наднормено завишаване на фините прахови частици. Предвидените средства са 111 млн. лева, а финансирането на проекта е по линия на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, чийто управляващ орган е Министерството на околната среда и водите.
Иначе Община Девня полага системни усилия, за да подобри екологичната обстановка в града и съставните селища. Най-общо тези мерки са свързани със залесяване, озеленяване и зацветяване на свободни пространства с прахоуловителна растителност. Всички средства от глоби на замърсители, които се превеждат по сметката на общината, се изразходват само за екологични дейности, подчерта Свилен Шитов.
СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Leave a Reply

nineteen + 17 =