Нова система за разделно събиране на отпадъци заработи в Община Аврен

На територията на Община Аврен заработи нова система за разделно събиране на отпадъци, а именно „Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки”. Това съобщиха във Фейсбук от общинската администрация.

Целта на въвеждането на новата система е максимално оползотворяване на рециклируемите отпадъци и по възможност намаляване на общите количества отпадъци. Системата е от двуконтейнерен тип – зелените контейнери са предназначени за разделно събиране на стъкло, а жълтите за разделно събиране на хартия, пластмаса и метал.

Разчетите за необходимия брой съдове са направени при съблюдаване на минималните изисквания към системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организирани от организациите по оползотворяване, съгласно чл.24 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки и броя на жителите по настоящ адрес в Община Аврен, по данни на ГД ГРАО към 31.12.2020г.

Контейнерите са разположени по своите локации, както следва:

Населени места, разположени жълти, разположени зелени, Местоположение на съдовете
за отпадъци от опаковки:

с. Аврен, 2, 2, ул. „Йордан Ноев”№50 и до ВиК;

с. Близнаци, 2, 2, Горен Близнак-кметство; Долен Близнак-Параклис (център);

с. Дъбравино, 4, 4, ул. „Камчия”№16 (завоя); ул. „Камчия” – до чешмата; до гробищен парк; ул. „Нептун (зад кметството);

с. Приселци, 3, 3, На площада зад читалището; на спирката; на бензиностанция „Газпром”;

с. Синдел, 3, 3, До гарата; на центъра до кметството; горен парк (посока с. Царевци);

с. Тръстиково, 2, 2, ул. „Кирил и Методий”; ул. „Христо Ботев”;

с. Царевци, 2, 2, ул. „Теменуга” (преди №1 и 4); ул. „Орхидея” (между№2 и 4);

с. Бенковски, 2, 2, ул. „Бели Лом”; ул. „Дунав”;

с. Здравец, 2, 2, ул. „Св. Архангел Михаил” (терена зад спирката); на кръстовището на ул. „Кедър” и ул. „Света Марина”;

с. Садово, 1, 1, ул. „Васил Левски” №10.

До края на седмицата предстои разставяне на контейнери за отпадъци от опаковки и на следните четири локации:

Населени места, разположени жълти, разположени зелени, Местоположение на съдовете
за отпадъци от опаковки:

с. Приселци, 1, 1, ул. „Централна”№31;

с. Близнаци, 1, 1, Долен Близнак – Кръстовището на ул. „Лонгоз” и ул.”Камчия” (над трафопоста);
КК „Камчия”, 2, 2, На паркинга над заведение „Златна рибка” (от страната на бивша дискотека „Луцифер”); ПБ „Захарчето”.

От общинската администрация призоваха жителите и собствениците на търговски обекти да не изхвърлят смесен битов отпадък в специализираните контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!