Общината ще инвестира в чистота на Варна над 32,7 млн.лв.

Близо 60,5 млн. лв. са заложени във функцията „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ на общинския Бюджет 2017. За осветление ще се инвестират 2,15 млн. лв. Изграждането, ремонтът и поддържането на уличната мрежа – 18 млн. лв. 10 млн. лв. ще се вложат за различни инфраструктурни обекти. Озеленяването е над 4 млн. лв. Това реши на свое заседание комисията „Благоустройство и комунални дейности“ към Общинския съвет на Варна, съобщава „Черно море“.

Разчетите по план-сметката „Чистота“ са над 32,7 млн. лв. Това е с над 6 млн. лв. повиче от първоначално приетото и съветниците се обединиха около мнението, че очакват по-чиста Варна в края на годината.

Макрорамката за очакваните приходи от данък „Смет“ през 2017 г. е 27 млн. лв. Заложен е и преходен остатък от над 5,7 млн.лв. – 2,9 млн лв. от преизпълнение и 2,83,млн.лв. от планирани, но неотчетени разходи за 2016 г.

Разходите за сметосъбиране и сметоизвозване за 2017 г. са над 10,1 млн. лв.

Поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване е заложено като сума на 10,25 млн. лв. Разходите за обезвреждане на битовите отпадъци в депо или завод са в размер на 12,3 млн.лв.. Зимната поддръжка на пътищата е 1,2 млн. лв.

През 2016 г. санкциите на сметопочистващите фирми са 616 000 лв, съобщи на свой ред председателят на комисията по финанси и бюджет Станислав Иванов.

Зам.-кметът Христо Иванов коментира, че в края на март м.г. са приключили договорите с фирмите за зимна поддръжка, а след обществена поръчка 5 фирми чистят в 5-те района на града. Миналата година има санкции за неадекватно поведение на снегопочистващите компании, за тази ангажимент е почистване на основни булеварди и вътрешни улици, а пешеходните зони, тротоарите и спирките са от компетенцията на сметопочистващите фирми. Има комисии за отчитане на работата в районите.

Цялата организация на дейността е на районните администрации. Чака се пълна информация за отчетните данни, добави Христо Иванов.

Две фирми изпълняват ангажиментите си за разделно събиране на отпадъците. Има поставени съдове в районите на града. За неспазване на това има изготвени предписания към собственици на търговски обекти.

Източник: Черно море

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Leave a Reply

11 + 12 =