Екоактивисти: Стоп! Девня не е Долината на боклука!

Екоактивисти и жители на Девня се обединиха в петиция срещу допускането на мащабни дейности за третиране на отпадъци, включително чрез изгаряне с или без оползотворяване на енергия, научи Varna24.bg. Публикуваме информацията без редакторска намеса:

“СТОП! ДЕВНЯ не е Долината на боклука!

Ние, гражданите, категорично възразяваме срещу поредното Инвестиционно намерение за горене на отпадъци в град Девня: това на фирма “Девня Цимент“ АД – “Изграждане на необходимото оборудване за нарязване на производствени и предварително обработени фракции от отпадъци, разрешение за оползотворяване в пещ 7 към на Инсталация за производство на циментов клинкер“, “Обособяване на нова площадка за приемане с ЖП транспорт и съхранение на алтернативни горива“ и “Реконструкция и модернизация на система за подаване на алтернативни горива към пещ 7 на Инсталация за производство на циментов клинкер“ в ПИ с идентификатор 20482.305.87 по КККР на гр.Девня.

Ние, гражданите, възразяваме срещу допусканeто на мащабни дейности за складиране и третиране на отпадъци, включително чрез изгаряне с или без оползотворяване на енергията, които са с потенциал за допълнително замърсяване на въздуха, водите и почвите в града и агломерацията, исторически засегната от разположените там предприятия на индустриалната химия през 70-те години.

Ние, гражданите, не сме съгласни с изграждането на мобилна инсталация за термично третиране на опасни и неопасни отпадъци, заложено в Инвестиционно предложение на “Ви Пи Екосолюшънс“ ООД и Инвестиционно намерение на “Динипо“ ЕООД за изграждане на завод за нисковакуумна деструкция на излезли от употреба автомобилни гуми.

Ние, гражданите, не сме съгласни с действащата мобилна инсталация за изгаряне на опасни и неопасни отпадъци на “Екосейф“ ООД и издаването на разрешително за горене на опасни отпадъци, в това число и на пестициди, в дейстащия инсинератор.

Ние, гражданите, не сме съгласни с поредното инвестиционно намерение свързано с отпадъци: “Производство на ел. енергия от преработка на биоотпадъци, пластмасови опаковки от бита и промишлеността“ на фирма “ЕМ-ЕН“ ООД гр. Варна.

Не сме съгласни с Инвестиционно предложение, свързано с отпадъци: Площадка за събиране и временно съхранение на неопасни отпадъци преди предаване за оползотворяване или обезвреждане“ в имот край с. Падина, общ. Девня с възложител “ОН Енерджи“ ЕООД.

Възразяваме срещу Инвестиционно предложение “Монтаж на технологично оборудване за обработка и автоклавиране на опасни отпадъци от лечебни заведения“ на “Екосоник“ ЕООД.

Не сме съгласни с Инвестиционното предложение на “Екосоник“ ЕООД за изграждане на инсталация за термично третиране на отпадъци с оползотворяване на енергия“.

Не сме съгласни с новото Инвестиционно намерение на “Химпром Комерс 2016“ ЕООД, заявено в писмо с изх.№8/20.08.2021 до РИОСВ Варна за извършване на дейности по третиране на пластмасови отпадъци и гуми и за разширение на дейностите.

Ние, гражданите, настояваме за забрана на нови инвестиционни предложения, свързани с отпадъци на територията на община Девня.

Наричат Девня “Долината на голямата химия“, но през последните години Девня е предпочитано място за горене и складиране на отпадъци: Две фирми на територията на общината горят RDF отпадъци; Единствената в страната фирма, която може да гори и пестициди, се намира в Девня; Медицински отпадъци могат да се изгарят само на две места в България – едното от тях е инсинераторът в Девня. Тук са разположени и депа за складиране на опасни и неопасни отпадъци и още много инвестиционни предложения, свързани с “мръсния бизнес“.

Долината на Голямата химия е превърната в Долината на боклука.

Най-зеленият и красив жилищен квартал “Химик“ е разрушен и превърнат в гето с бетонна стена с тел. До сринатия Захарен завод, на отчуждена земеделска земя, сега работи инсталация за горене на опасни и неопасни отпадъци. В съседство на нея на 4 декара отчуждена земеделска земя инвеститор има намерение да строи още един инсинератор. По пътищата на града ни камиони пренасят от пристанище Варна-Запад балите с боклук, внесени от чужбина.

Всички икономически политики на ЕС изключват изгарянето, като метод за използване на отпадъците. Девня, изглежда, не е в Европа. В древността е била главен град на богата римска провинция с монетно златно съкровище и чудни мозайки. Днес Девня е превърната в мръсно гето.

Последователна е активната ни позиция като граждани, които през годините отстояваме основното си право на здравословна и благоприятна околна среда и настояваме да не бъде допуснато ново промишлено производство за сметка на замърсяване и допълнително влошаване на вече нарушеното качество на жизнената среда в града.

С настоящата петиция ще направим всичко възможно в рамките на закона, за да защитим правото си на достоен живот и чиста околна среда. Всякакви външни административни решения, противоречащи на становището на жителите на Девня и на близките населени места, както и на собственици на имоти в Девня, са незаконни и нарушават основните човешки права. Не приемаме никакви доводи в защита на инвестиционни намерения, свързани с отпадъци.

Искаме Девня да се развива като модерни град и община, привличащи инвеститори с производства като например текстилна, шивашка, хранително-вкусова промишленост, машиностроене и др. Девня има древна история и ще работим града ни да се развива и като туристическа дестинация. Инсталациите за горене на отпадъци и площадките за складирането им обричат нашия град, силно вредят на здравето ни и на природата. Дейностите с отпадъци са източник на замърсители, като диоксини и фурани, определени тежки метали /доказано канцерогенни замърсители/, които не се измерват от мониторинговата система.

Девня иска да диша! Петицията ще е активна и ще придружава възраженията ни срещу инвестициионни намерения, свързани с отпадъци. Те не секват… И ние няма да спрем с протеста си – тази петиция, придружена от фотоизложби и документални филми за случващото се в Девня, ще бъде изпратена до български, европейски и световни институции, които ги е грижа как живее малкият човек в Долината на боклука. И колко голям трябва да е, за да се изправи и каже СТОП – това е моят град, моето здраве, моето бъдеще”, се посочва в петицията на Сдружение “Дишай, Девня”.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!