Увеличават заплатите на кметове на кметства в община Варна

снимка: Будна Варна

Увеличение на основните месечни заплати на кметовете на кметства в община Варна одобриха членовете на ПК „Финанси и бюджет“, съобщават от пресслужбата на Общинския съвет за BudnaVarna.com.

До настоящия момент размерът на възнагражденията не е актуализиран въпреки промените в постановление на Министерския съвет от 2019 г., с които се даде възможност индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства да се определят до размера на заплатата на министър.

А основното месечно възнаграждение на министър е обвързано със средномесечните заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, които се преизчисляват на всеки три месеца.

При определяне на възнагражденията е взет под внимание броят на жителите на селата. Кметовете на Каменар и Тополи ще получават по 1 740 лв., а на Звездица и Константиново – по 1 440. Заплатата на кмета на най-малкото село в общината – Казашко, ще е в размер на 1 320 лв.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!