Започна кампанията за плащане на местни данъци и такси във Варна

От днес могат да бъдат платени данъците върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху моторните превозни средства и патентен данък. Няма промяна в размера на налозите за граждани от миналата година. Плащането на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства, е на две равни вноски: първа -до 30.06.2017 г., а втора – до 31.10.2017 г. До 30-ти април предплатилите за цялата година ползват 5% отстъпка, съобщиха от общината.Патентният данък се заплаща на четири равни вноски, както следва: до 31.01.2017 г., до 30.04.2017 г., до 31.07.2017 г. и до 31.10.2017 г. Лицата, които до 31-ви януари на текущата година са подали данъчната декларация и в същия срок са заплатили пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

 

Туристическият данък се внася до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Данъчно задължените лица подават в общината декларация по образец до 30-ти януари на всяка година за облагане с данък за предходната календарна година. Задълженията към общинската хазна могат да се внасят в брой, чрез пощенски запис или по банков път. Местата за плащане във Варна са:

 

Касите на дирекция „Местни данъци и такси”

 

– бул.”Сливница” № 191 /сградата на Изчислителен център/ – 09.00 ч.- 17.30 ч

 

– бул.”Генерал Колев” № 92 /район „Приморски“/ – 09.00 ч.- 17.30 ч

 

– площад „Мусала” – „Информационен център“ – 09.00 ч.- 12.30 ч. и 13.30 ч. – 17.00 ч.

 

Касите на „Информационно обслужване” АД клон Варна

 

– Маркет Варна ул. „Иван Срацимир“ № 2 (Колхозен пазар) – 08.30 ч.-12.30ч.; 13.00 ч.-16.30 ч.

 

– Оборище ул. „Оборище“ №13а (вход от бул. „Сливница“) безкасово плащане – 08.00 ч.-16.30 ч.

 

– Чаталджа ул. „Печ“ № 1 (пазар Чаталджа) – безкасово плащане – 08.00 ч.-16.30 ч.

 

– ВиК ул. “Прилеп” 33 – 08.00 ч.-12.30 ч. 13.00 ч.-16.30 ч.

 

– Офис „Веолия Енерджи Варна“, ул. “Ян Хуниади” 7 – 08.00 ч.-12.30 ч. 13.00 ч.-16.30 ч.

 

– Е регион ул. “Съборни” 15 (срещу Стоматология) – 08.00 ч.-12.30 ч. 13.00 ч.-16.30 ч.

 

– Аспарухово -Сграда Район Аспарухово – 08.00 ч.-12.30 ч. 13.00 ч.-16.00 ч.

 

– Община Варна Бул. “8-ми приморски полк” 43 (Информационен център Община Варна) – 08.30 ч.-12.30 ч. 13.00 ч.-16.00 ч.

 

Банков превод по банковата сметка на Община Варна

 

„Централна кооперативна банка“ АД-клон Варна

 

IBAN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00

 

BIC:CECBBGSF

 

Код за вид плащане

 

Патентен данък 44 14 00

 

Данък върху недвижимите имоти 44 21 00

 

Такса за битови отпадъци 44 24 00

 

Данък върху превозните средства 44 23 00

 

Туристически данък 44 28 00

 

В офисите на Изипей

 

По Интернет, чрез www.ePay.bg

 

В офиси на ЦКБ АД – клон Варна

 

В офиси на Банка ДСК

 

В клонове на Български пощи

 

„Чрез системата за онлайн плащане в сайта на НАП“

 

Информация за размера на задълженията, гражданите могат да получат на гише „Информация” в Дирекция Местни данъци” бул. ”Сливница” No 191, на телефон 052/820-905 както, и на www.varna.bg.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Leave a Reply

17 − 13 =