В обособени центрове консултират младежи по различни теми

Няколко младежки информационно-консултантски центрове отварят врати във Варна през 2017-а. Подобни организации вече 10 години има в почти всеки областен град.
Дейността на центровете е свързана с предоставяне на своевременна актуална информация, обучения и консултации на младежи.
През 2017-а във Варна акцентът в работата им ще е даването на насоки за различни инициативи във връзка с Европейска младежка столица.
Във всеки един от центровете ще работят консултанти по различни теми – доброволчество и разработване на проекти, психология, комуникация и връзки с обществеността, социални дейности и социално предприемачество, кариерно развитие и др.
Източник: Черно море

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Leave a Reply

18 − five =