Начало » Общност » Представиха проекта за леко метро пред варненци

Представиха проекта за леко метро пред варненци

Общественото обсъждане на проекта за изграждане на градска железница (леко метро) във Варна се проведе вчера в  зала „Пленарна“ на Община Варна. През варненци, проектантският екип от „СПАТО“ ООД изложи предпроектните проучвания и анализи, които показват различни варианти на изграждане на железницата, успоредно с разширяването и продължението на бул. „Цар Освободител“ до Летище-Варна, както и до Индустриална зона-Варна. Проектът е съобразен изцяло с изискванията на ЕС за нови екологични системи за транспорт в градски условия.


По повод проекта, предварително в администрацията са постъпили 6 становища – от Летище Варна, мобилният оператор А 1, Камарата на строителите, Съюза на архитектите и Камарата на архитектите, обясни по време на общественото обсъждане зам.-кметът Христо Иванов. 


Разработката предвижда 7 участъка на трасето на железницата, на които е направен подробен анализ на възможностите за реализация на скоростен екологичен транспорт:
1. От Летище Варна до бул. „Христо Смирненски“ по бул. „Цар Освободител“. Дължина – 6,635 км, наземно автономно жп трасе, съгласно ОУП на Варна. Особености – слабо застроена градска част, територии за отчуждаване, пресичания с булеварди и улици.
2. От Летище Варна до Индустриална зона Варна. Дължина – 16,618 км, наземно автономно жп трасе, южно от АМ „Хемус“, съгласно ОУП на Аксаково. Особености – незастроена извънградска част, територии за отчуждаване, пресичания с пътища и улици.
3. От бул. „Христо Смирненски“ до жп гара Варна. Дължина – 4,394 км, подземно железопътно трасе. Особености – силно застроена градска част, територии за отчуждаване, пресичания с булеварди и улици.
4. От бул. „Христо Смирненски“ до КК „Златни пясъци“. Дължина – 18,019 км, наземно, автономно железопътно трасе, съгласно ОУП на Варна. Особености – смесено застрояване в градската част и незастроена извънградска част, територии за отчуждаване, пресичания на булеварди и улици.
5. Отклонение от участък 2 от общински път VAR 2021 (/I-2/-Игнатиево) през село Казашко и планиран мост над Варненското езеро, направление – с. Приселци и град Бяла. Дължина – 14,933 км, наземно, автономно жп трасе, съгласно ОУП на Варна. Особености – незастроена извънградска част, територии за отчуждаване, пресичания с пътища и улици.
6. Отклонение от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Девня“ по бул. „Република“, дължина – 2,885 км, наземно, автономно жп трасе. Особености – слабо застроена градска част, територии за отчуждаване, пресичания с пътища и улици.
7. Отклонение от пътен възел до Летище Варна до гр. Аксаково. Дължина – 3,35 км, наземно, автономно жп трасе, съгласно ОУП на Аксаково. Особености – слабо застроена градска част, територии за отчуждаване, пресичания с пътища и улици.

В предпроектното проучване са представени и общи сведения за леките градски железници в Европа и по света, за градове, които са близки по население и натовареност на транспортната система до Варна – от Германия, Белгия, Дания, Нидерландия, САЩ. Проектът е съобразен изцяло с изискванията на ЕС за нови екологични системи за транспорт в градски условия, обясниха проектантите. Основните въпроси от граждани бяха свързани с трасето на лекото метро и финансовата обосновка за изграждането му.  Христо Иванов обяви, че всички мнения и предложения относно проекта ще бъдат разгледани. Предвиждат се и допълнителни срещи с Камарата на архитектите. След това ще предстоят да се възложат задания за проектиране, като през това време ще се търси финансиране, обясни още зам.-кметът. 
Повече подробности за проекта: https://varna.bg/bg/1460.

 
banner
banner
BudnaVarna.com