Начало » Общност » Варна сред областите с най-ниска болнична смъртност от инфаркт през 2019 г.

Варна сред областите с най-ниска болнична смъртност от инфаркт през 2019 г.

Три пъти е разликата в нестандартизираната болнична смъртност от инфаркт в 28-те области в страната. Най-висока тя се оказва в Търговище, а най-ниска в София-град. Във Варна болничната смъртност от инфаркт през 2019 г. е била 5,3%.

Това показват данните на Националния център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) за 2019 г., предоставени официално на „Индекс на болниците“.

Сред възможните причини за разликите в нивата на смъртността са възрастовата структура на населението, достъпът до медицинска помощ и нейното качество.

Над 7% е нестандартизираната болнична смъртност от инфаркт на миокарда в страната. 

През 2019 г. с тази диагноза са осъществени 11 644 хоспитализации, като 7.7% от случаите са завършили фатално по време на лечението. През 2018 г. данните са аналогични. Хоспитализациите са били 11 908, а леталитетът – 7.3%.

Плюс-минус

Нивата на смъртност варират три пъти в отделните региони. 

Най-висок през 2019 г. е бил леталитетът в област Търговище – 14.3% при 84 хоспитализации. Над 10% е била смъртността в още осем области – Шумен (106%), Смолян (13.3%), Разград (12.5%), Кюстендил (12%), Кърджали (10.5%), Добрич (12.7%), Видин (12.4%), Бургас (11%). 

Най-ниска през 2019 г. е била смъртността в Монтана – 4.5%, при 331 хоспитализации с остър инфаркт. Под и точно 6% е бил леталитетът в още 6 области – Благоевград (5.7%), Варна (5.3%), Пловдив (5.8%), Силистра (5%), София град (6%), Ловеч (6%). (Всички данни може да видите ТУК)

Динамиката

Нивата на смъртността отчитат значими изменения и във времето. Само за една година в страната има области, където леталитетът от остър инфаркт се променя с няколко процента. 

Подобен пример е Търговище, където смъртността се покачва с близо 6% за една година. През 2018 г. тя е била 8.4% срещу 14.3% за 2019 г. В Смолян тенденцията е аналогична. През 2018 г. там смъртността е 9.7%, а през 2019 г. – 13.3%. В Добрич кривата е обратна. През 2018 г. смъртността е била 16.1%, а през 2019 г. става 12.7%. 

Възрастовата структура

Застаряващото население е един от рисковите фактори не само за развитието, но и за изхода от лечението на ССЗ. Подобна категорична зависимост между възрастовата структура на населението в отделните области и нивата на нестандартизирания болничен леталитет обаче се оказва трудно да се изведе. 

За 2019 г. 33.8 е процентът на населението за цялата страна над 64 години, съотнесено към това между 16 и 65 години по данни на НСИ, а средният леталитет от инфаркт е 7.7%. 

Сред седемте региона, които са с най-ниска болнична смъртност от остър инфаркт обаче, три имат по-висок процент на застаряващо население от средния за страната. Най-ниската смъртност пред 2019 г. от остър инфаркт е регистрирана в Монтана с 44.3% население над 64 години, следва Силистра, където застаряващото население е 39.5% и Ловеч, където то е 45.4%. 

Налице е и обратният феномен – области с по-малък процент на застаряващо население да имат по-висока болнична смъртност от средната за страната. Такива са Кърджали – със застаряващо население от 31.9%, Бургас – с 30.9%. Има и региони, като Видин, където процентът на населението над 64 години (51.6) е успореден на високия болничен леталитет (12.4%).

Осигуреността с лечебни заведения

Достъпът до лечение е друг фактор, който влияе върху изхода от острия инфаркт. В страната през 2019 г. е имало 58 катетаризационни лаборатории, те са били разположени в 24 области. Без инвазивна структура са били Враца (-), Търговище (14.3%), Силистра (5%) и Разград (12.5%). 

Резултатите са нееднородни – в два от тези региони болничната смъртност е била много висока за страната, в един е нямало случаи на лекуван инфаркт, а в четвъртата резултатите се оказват добри за страната. Аналогично е положението в регионите с най-гъста мрежа от инвазивни структури. 

В 7 области са концентрирани 60% от инвазивните структури в страната

Това са София (12), Пловдив (5), Бургас (5), Варна (3), Плевен (3), Ст. Загора (3), Русе (3). Болничната смъртност в тези области също е различна – в четири от тях болничната смъртност се оказва по-висока от средната за страната, а в три – по-ниска.

 
banner
banner
BudnaVarna.com