Варненка застава начело на водеща европейска организация в Брюксел

От началото на ноември професионалният път на сегашния изпълнителен директор на Фондация Карин дом – Мая Донева, ще продължи като генерален секретар на EASPD – Европейската асоциация на доставчици на социални услуги за хора с увреждания. Това е една от най-големите и разпознаваеми организации в света, що се отнася до социално включване, човешки права и равенство. 

Донева беше избрана за следващия генерален секретар на EASPD след селекция от вътрешен комитет, състоящ се от членове на EASPD и председателстван от президента на EASPD Джим Кроу. Нейното назначение беше потвърдено с единодушно одобрение от Съвета на Асоциацията.

EASPD към момента е мрежа, функционираща в 40 държави с над 17 000 организации-членки и сериозна отговорност спрямо процесите за пълноценно социално включване на хората с увреждания и правенето на политики по темата. Асоциацията е ключов партньор на Европейската комисия, ООН и Европейския парламент.

През последните 4 години Мая Донева е изпълнителен директор на Карин дом, терапевтичен център за деца със специални потребности във Варна, създаден от дипломата Иван Станчов преди 25 години. Мая има 15-годишен опит като активист за човешките права и политики за деца и младежи в риск. Майка е на три деца.

Наред с работата си в Карин дом, тя е обучител на Европейския младежки форум от 2015 г. по теми, свързани с младежките права и социалното предприемачество. Донева е основател и ментор на Социалната чайна във Варна –  социално предприятие, което осигурява дългосрочно наставничество и първа работа за младежи, израснали в институции.

Източник: dnews.bg

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!