Начало » Общност » Ръст на средната заплата във Варненско

Ръст на средната заплата във Варненско

Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за януари 2021 г. е 1 294 лв., за февруари – 1 295 лв. и за март – 1 349 лева.

По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. – 1 313 лв., област Варна е на трето място спрямо другите области в страната.

Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 989 лв. и София 1 410 лева.

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 0.8%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 24.0%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 14.5% и „Държавно управление“ – с 6.3%.

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.9% спрямо първото тримесечие на 2020 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2021 г. са:

– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ –

2 930 лева;

– „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 829 лева;

-„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни

горива“ – 1 653 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

– „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 755 лева;

– „Култура, спорт и развлечения“ – 840 лева;

– „Операции с недвижими имоти“ – 869 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 15.5%, а в частния сектор – със 7.4%.

 
banner
banner
BudnaVarna.com