Начало » Общност » Община Варна: Съществувало е старо пристанище в местността „Карантината“

Община Варна: Съществувало е старо пристанище в местността „Карантината“

Aнтикорупционният фонд сезира Дирекцията „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ към МВР за потенциални нередности по проект за модернизация и реконструкция на пристанище в местността „Карантината“ във Варна. Проектът е на стойност 14 милиона лева. 8 от 14 -те милиона са безвъзмездно европейско финансиране, а останалите са за сметка на местния бюджет. Сигналът е подаден и Европейската агенция за борба с измамите ОЛАФ.

„Според мярката „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ по ОП „Морско дело и рибарство“ е недопустимо подпомагането на изграждането на новопостроени пристанища или новопостроени рибни борси. Допустими са само инвестиции за подобряване на инфраструктурата на вече съществуващи. Община Варна обаче използва проекта за изграждането на напълно ново пристанище„.  Това каза в интервю за Радио Варна Лора Георгиева, която е старши юридически съветник в  Антикорупционния фонд. Според нея, към документите за кандидатстване са били приложени снимки на подвижни понтони, сглобени като плаващи кейове. Целта е била да се докаже, че на мястото има старо рибарско пристанище. „Явно някой е заобиколил условията. От документите се вижда, че не е направено усилие само от общината, а че има и подкрепа от централната власт“, подчерта Лора Георгиева.

Изпратихме въпроси до пресцентъра на община Варна по повод казусът с пристанището на „Карантината“. Ето какви са въпросите и отговорите:

Каква е позицията на община Варна във връзка със сигнала на Антикорупционния фонд?

-Отнасяме се с уважение към всяка активна гражданска позиция.

-Съществувало ли е старо рибарско пристанище в местността „Карантината“. Ако да, как се доказва това в документите за кандидатстване по програмата за морско дело и рибарство?

– Да, съществувало е. Община Варна разполага с удостоверение за пристанище и удостоверение за експлоатационна годност от 2016 г. от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения.

– Кога старото пристанище е било вписано в регистъра на пристанищата?

– На 15.12.2016 г.

– Възможно ли е да се стигне до финансова корекция по този проект или до връщане на част от средствата за неговата реализация?

– При кандидатстване за финансиране от ОП „Морско дело и рибарство“ проектът бе допустим. Към днешна дата той е изпълнен, а обектът е въведен в експлоатация.

Източник: Радио Варна

 
banner
banner
BudnaVarna.com