Начало » Общност » Сривът на приходи от нощувки във Варна продължава

Сривът на приходи от нощувки във Варна продължава

През декември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 109 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.2 хил., а на леглата – 6.6 хиляди.

В сравнение с декември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 25.9%, а на леглата в тях – с 50.3%. Това съобщават от Териториалното статистическо бюро – Североизток.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2020 г., е 16.1 хил., или със 71.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (с 81.3%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди.

От общия брой нощувки 12.2 хил. са от български граждани, а 3.9 хил. – от чужденци.

През декември 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 68.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 28.6% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 25.9% от нощувките на български граждани и 14.5% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 45.5 и 17.5% .

През декември 2020 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Германия, Гърция, Украйна и Румъния.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през декември 2020 г. намалява със 74.6% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 7.1 хиляди.

От всички пренощували лица 85.3% са българи, като 35.8% от тях са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.6 нощувки.

Пренощувалите чужденци са малко над хиляда, като най-висок e делът на гостите от Германия – 17.4%, след тях се нареждат тези от Русия – 7.0%, от Турция – 6.7% и от Украйна – 6.4%.

Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 67.2% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 3.8.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през декември 2020 г. е 7.9%, като тя е най-висока в хотелите с 4 и 5 звезди – 9.6%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 5.8 процентни пункта, като най-голямо е намалението при
местата за настаняване с 3 звезди – с 6.7 процентни пункта.

Приходите от нощувки през декември 2020 г. в област Варна достигат 0.8 млн. лв., или със 74.6% по-малко в сравнение с декември 2019 година. Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани, така и от български граждани, съответно с 80.7 и 70.1%.

 
banner
banner
Budnavarna