Начало » Общност » Община Варна не може да премахне изоставените павилиони Lafka

Община Варна не може да премахне изоставените павилиони Lafka

Местната администрация във Варна не може да демонтира от улиците на града изоставените павилиони от веригата „Lafka“, тъй като нямала договор с компанията, работила под това търговско наименование. Това твърди директорът на Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопанска дейност“ Петко Бойновски в отговора на питане, отправено от общинския съветник Стела Николова (Демократична България).

 

Същият отговор бе даден и на въпрос, зададен от „Дневник“. „Община Варна никога не е имала договор с дружество, упражняващо дейност под марка „Лафка“ или с друго дружество, което би нарушило регламентираните отношения концесионер – концедент“, написа Бойновски.

 

„Обяснението е абсурдно и на практика прикрива нежеланието на кмета Иван Портних да си създаде проблеми с Делян Пеевски, който е фактическият собственик на изоставените бараки, каза за „Дневник“ Николова. Това означава, че всеки гражданин би могъл да постави павилион където и да е в града и да не могат да бъдат премахнати, тъй като за поставянето им не е сключен договор с общината“.

 

Според справката, предоставена от Община Варна, павилионите, които до неотдавна работеха под бранда Lafka, са най-малко 143. Цифрата е условна, тъй като са споменати само тези, поставени в и до заслоните на спирките на градския транспорт. Те бяха затворени заедно с останалите обектни от веригата в цялата страна в началото на февруари 2020г. По-късно бяха премахнати и запазенитe знаци на Lafka. Независимо от факта, че вече година в тях не се извършва никаква търговска дейност,

 

нито един от павилионите не е премахнат

 

Будките Lafka се появиха във Варна през 2010 и 2011 г. когато дружеството „Карне М“ установява пълен контрол върху разпространението на вестници и списания в града като изкупува компаниите „Десислава 90-2002“, „Ди прес“, „Фактор плюс“ и „Би прес“, но придобива и половината от дяловете на „Варна прес – Аврамова и фамилия“, „Одесос М“ и „Александров прес“. Дотогава тези дружества си поделят пазара на печатни издания във Варна. По-интересното е, че три от тях – „Одесос М“, „Ди прес“ и „Фактор плюс“, са и концесионери на спирките. През 2010 г. е направена смяна на собствеността на „Карне М“, като дяловете от

 

компанията са прехвърлени на „Карне М1“

 

На едно от последните си заседания през август 2011 г. тогавашният общински съвет (доминиран от ГЕРБ) взема решение за промяна на част от условията по концесионните договори. С промяната по предложение на местната комисия „Собственост и стопанство“ на концесионерите на 450-те спирки е разрешено да продават вече и тютюневи изделия, дребни пакетирани хранителни стоки и напитки.

 

На 9 декември 2013 г., докато две от комисиите към общинския съвет във Варна обсъждат актуализираната наредба за временните търговски обекти в града, става ясно, че част от павилионите Lafka са поставени в нарушение на общинската схема, че в тях се продава алкохол, а търговската им площ е увеличена с фризери за сладолед, бира и безалкохолни напитки.

 

Реакция от страна на местната администрация не последва

 

Проверка на „Капитал“, направена през 2014 г. в архива на местната администрация във Варна, показа, че документи за смяна на концесионерите не са съставяни. По това време общинският служител Евгени Орманлиев е главен експерт „Концесии“ в дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ в администрацията на Иван Портних. Според казаното от него в отговор на зададени въпроси, „концесионерите спазват стриктно клаузите на договорите си и нито един обект по концесиите не е

 

продаден или прехвърлен на трети лица“

 

На практика обаче до затварянето на павилионите през зимата на м.г. фискалните бонове, издавани при покупка показват, че техен собственик е „Табак маркет“. По-късно компанията е прекръстена на „Лафка маркет“.

 

Въпреки очевидната яснота както на собственика, така и на оператора на павилионите обаче от местната администрация във Варна дават противоречива информация за отношенията си с тях. В отговори на въпроси, зададени от „Дневник“ от там съобщиха, че „до момента Концесионерите са изпълнявали и продължават да изпълняват задълженията си, които са регламентирани в договорите“. В същото време на на друг въпрос – какви мерки е предприела общината за защита на правата си като концедент в случай, че „Одесос М“, „Ди прес“, „Ваком“, и „Фактор плюс“ не са изпълнили задълженията си през 2020 г. отговорът гласи: „Община Варна своевременно е уведомявала, включително и с изпращане на напомнителни писма и покани за доброволно изпълнение, за начислените лихви за забава, до задължените юридически лица“. Защо се е наложило на котнцесионерите да бъдат изпращани уведомления и напомнителни писма, при положение, че са изпълнили задълженията си не става ясно.

 

„Към настоящия момент има действащи концесионни договори и търговските обекти (будки) са част от обекта на концесията, съобщават от Община Варна. Договорът предоставя изключителни права на концесионера за упражняване на дейността си, като срещу това концедентът – Община Варна, получава възнаграждение. Съгласно концесионните договори единствено концесионерът може да извършва дейността по предмета на концесията, като концедентът се задължава да не пречи на концесионера да осъществява правата си по нея“.

 

В отговор на зададените въпроси от администрацята на кмета Иван Портних съобщават също, че „след изтичане на срока на концесионните договори, Община Варна ще приеме обектите на концесията (спиркозаслони и павилиони към тях), техническата и друга документация, свързана с дейността“.

 

Едва тогава тя щяла да има възможността да извършва самостоятелни дейности, свързани с разполагането и премахването на спиркозаслоните и павилионите – търговски обекти (будки)“.

 

източник: Дневник

 
banner
banner
Budnavarna