300 варненци ще получават безплатен топъл обяд в пандемията

Община Варна ще кандидатства по програма за осигуряване на топъл обяд за 300 души. Съветниците от ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дадоха съгласието си администрацията да подаде проектно предложение по процедура за директна безвъзмездна финансова помощ „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19”.

Услугата ще се предоставя на жители от Варна и от петте села в общината – Звездица, Константиново, Тополи, Каменар и Казашко. Те ще получават топъл обяд, включващ: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Храната ще се доставя в работни дни до домовете на потребителите.
От услугата ще могат да се възползват хора, които поради напреднала възраст, трайно увреждане или заболяване, не могат да осигурят сами прехраната си. Уязвими лица, без или с ниски доходи, също ще бъдат включени в проекта.

Предвижда се изпълнението на дейностите да започне след сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ – около 15 февруари 2021 г., и да продължи няколко месеца.
Проектното предложение се реализира по Оперативна програма храни и/или основно материално подпомагане чрез Агенцията за социално подпомагане.

Това е пореден проект за безплатен топъл обяд, който Община Варна ще реализира. Миналата година беше успешно изпълнен проектът „Топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация 2020“.
На днешното заседание съветниците дадоха също съгласието си да бъде разкрита нова социална услуга „Асистентска подкрепа“. Тя ще даде възможност на 728 нуждаещи се, които не попадат в обхвата на други социални услуги в домашна среда, да бъдат подпомогнати в ежедневните им дейности. За целта ще бъдат назначени до 240 асистенти.

Предвижда се услугата да е почасова, средно по два часа на ден, според потребностите на хората, като един асистент ще обслужва средно трима души дневно. „Асистентска подкрепа“ ще се предоставя на потребители в надтрудоспособна възраст, които не са в състояние да се обслужват сами. От услугата ще могат да се възползват също деца и пълнолетни хора с трайни увреждания, неползващи асистентска подкрепа.
Асистентите ще извършват различни дейности в дома на нуждаещите се – подкрепа за предвижване и лична хигиена, комунално-битови и административни работи.
Социалната услуга ще се финансира от държавния бюджет. През тази година тя ще бъде освободена от такса.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Оставете коментар