Начало » Общност » Спрете безконтролното раздаване на бонуси в държавната администрация

Спрете безконтролното раздаване на бонуси в държавната администрация

През годините стана практика в редица висши държавни органи, учредени със специален закон, в края на бюджетната година реализираните „икономии“ по бюджета да се раздават на висши чиновници под формата на 13 и 14 заплата и/или финансови бонуси. Правните основания за това са изключително спорни.

Особено смущаващ е случаят от миналата година с Централната избирателна комисия, за която стана публично известно, че освен 13 и 14-та, членовете й са си раздали и 15 и 16 заплата! И то при изрично разписан в чл. 52 от Изборния кодекс месечен размер на възнагражденията им, без възможност членовете на ЦИК с тяхно собствено решение и/или приети от същите тях вътрешни правила за работата на комисията, да си разпределят допълнителни възнаграждения.

Нещо повече – публично известно стана, и че ежемесечните наеми за жилищата на няколко от членовете на ЦИК, както и разходите им за таксиметров транспорт, също се поемат от бюджета на комисията, т.е. от българските данъкоплатци?!

Тази година очевидно отново няма да е изключение. С Протоколно решение 258/24.11.2020, в т. 5 – „Разни“, комисията е гласувала отново допълнителни възнаграждения на членовете си! Не по-малко скандално е разписаното в Протоколно решение 257/17.11.2020 (стр.50) купуване на 19 броя нови мобилни телефона на обща стойност 26 416 лв., или по около 1400 лв. бройката!

Придобиването на подобен висок клас мобилни апарати от висшите държавни чиновници напомня позабравения скандал „Верту“ с депутати от 41-то НС, когато част от народните избраници бяха заснети със скрита камера в работно време на „ВИП“-събитие. Присъствието им на това събитие имаше единствената цел да се сдобият безплатно със скъпата вещ.

Подобни практики за безконтролно харчене в края на бюджетната година, без връзка с реалните резултати от извършената работа, не са чужди и на много от останалите висши държавни органи, учредени със специален закон – КЗК, КРС, КЕВР, КФН, и т.н.

Намираме тези практики за абсолютно неприемливи, особено във времена на пандемия и дефицити!

Предвид гореизложеното, на основание чл. 2 във вр. с чл. 4, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция, ви сезираме с настояване да извършите предварителна проверка относно намерението за подобни разходи на публични средства в гореизброените и останалите бюджетни организации, подлежащи на контрол пред вас. Настояваме и да дадете задължителни указания с оглед тяхната евентуална незаконосъобразност.

При установяване на подобни практики, съответното държавно ведомство да бъде проверено и 3 години назад, като при установяване на нерегламентирано харчене на средства в полза на висши чиновници, те бъдат задължени да ги възстановят!

 
banner
banner
Budnavarna