Начало » Общност » Кога се пише оценка и кога отсъствие при онлайн обучение

Кога се пише оценка и кога отсъствие при онлайн обучение

Почти цяла учебна година учениците учат дистанционно. Не се знае дали присъствието в класните стаи ще бъде върнато до края на първия учебен срок или и той, подобно на втория срок от миналата учебна година, ще завърши в онлайн среда. Въпреки опита и скокът, който преживя и продължава да преживява дистанционното образование, все още има случаи, които търсят своето решение. При тяхната поява е най-добре те да бъдат отнесени към училището, в което учи детето или към Регионалното управление на образованието.

Един от проблемите е, дали ученикът трябва да получи двойка, защото не си е включил камерата и микрофона по време на тест или контролно. Отговора потърсихме от Евгения Костадинова, директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование в Министерството на културата.

„Оценка винаги, независимо дали в час или при обучение в електронна среда, се пише в резултат на установени постигнати резултати. В този смисъл оценяването трябва да отчита знания и умения на конкретния ученик. Изключената камера и изключеният микрофон не дават възможност да се установи кой е изпитваният и дали той дава индивидуалните решения. Това по-скоро е равносилно на отсъствие от час. Очевидно слаба оценка не може да му се напише, но може да му се напише отсъствие. Няма как за това, че камерата и микрофонът са изключени да се напише оценка.“

Когато обаче ученикът натрупа определен брой неизвинени отсъствия, ще се наложи да държи изпит.

„При 25 порцента отсъствие по определен учебен предмет, ученикът ще трябва да се яви на присъствен изпит, за определяне на срочна оценка.“

Източник: Радио Варна

 
banner
banner
BudnaVarna.com