Начало » Общност » Община Варна ще отпусне средства за закупуване на нова апаратура за ДКЦ V „Св. Екатерина“

Община Варна ще отпусне средства за закупуване на нова апаратура за ДКЦ V „Св. Екатерина“

Община Варна ще отпусне средства за закупуване на нова апаратура за ДКЦ V „Св. Екатерина“. Лечебното заведение, в което беше разкрита COVID зона, има спешна необходимост от нов мобилен рентгенов апарат.

Членовете на комисията по здравеопазване към Общинския съвет единодушно дадоха съгласието си за осигуряването на средствата. Лечебното заведение разполага с един рентгенов апарат, който е в експлоатация от над 35 години. Поради моралното му остаряване много често се налага да бъде ремонтиран, което затруднява работата на диагностично-консултативния център. За обезпечаване на нормалната дейност и разделяне на потоците от пациенти „ДКЦ V Варна – Св. Екатерина“ има спешна нужда от закупуването на дигитален мобилен рентгенов апарат, който е на стойност 108 хил. лв. с ДДС. Предстои въпросът да бъде обсъден и от членовете на финансовата комисия, а окончателното решение ще вземе Общинският съвет.

Друга тема на заседанието бе необходимостта от спешен ремонт на сградите на „Специализираната болница по очни болести за активно лечение – Варна“ и ДКЦ II „Св. Иван Рилски“ в кв. „Аспарухово“. Към настоящия момент сградата на Очна болница е оградена с ленти, информиращи посетителите за възможни срутвания от фасадата. Прогнозната стойност за осъществяването на проекта е в размер на 150 000 лв. с ДДС.

Ремонтни дейности по предписание на РЗИ са необходими и в ДКЦ II „Св. Иван Рилски“. Материално-техническата база в секторите „Образна диагностика“ и „Физиотерапия“ е силно амортизирана и не отговаря на действащите нормативни изисквания в областта на здравеопазването. По предварителни изчисления цялостният ремонт, включително на покрива, ще струва около 160 000 лв.

 
banner
banner
Петя Митева