Начало » Общност » Заетостта във Варна намалява

Заетостта във Варна намалява

През третото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 228.9 хил., от които 123.0 хил. са мъже, а 105.9 хил. са жени. В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 0.1%. Това съобщават от териториалното статистическо бюро – Североизток.

Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2020 г. е 57.5% (при 53.5% за страната), съответно 64.3% за мъжете и 51.3% за жените.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. този коефициент остава непроменен, като при мъжете има намаление с 2.5 процентни пункта, а при жените – увеличение с 2.4 процентни пункта.

По брой на заетите лица област Варна е на трето място в страната след област София (столица) и област Пловдив, а по коефициент на заетост е на четвърто място след областите Велико Търново, София и София (столица).

През третото тримесечие на 2020 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 225.1 хил., като 120.6 хил. от тях са мъже, а 104.5 хил. са жени.

Спрямо третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица в тази възрастова група намалява с 0.3%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 73.4%, съответно 78.1% за мъжете и 68.7% за жените.

В сравнение с третото тримесечие на 2019 г. общият коефициент е по-висок с 0.3 процентни пункта, като при мъжете коефициентът намалява с 3.1 процентни пункта, а при жените се увеличава с 3.8 процентни пункта.

 
banner
banner
Петя Митева