Начало » Общност » За родители от Варна: Искам детето ми да учи дистанционно, как да се случи това?

За родители от Варна: Искам детето ми да учи дистанционно, как да се случи това?

РУО-Варна пусна възможност за родители, желаещи децата им да преминат на дистанционно обучение. Причини за преминаване в такaва може да са две:

По здравословни причини

Родителите подават заявление (чрез образец или свободен текст) до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученик в електронна среда от разстояние. Родителят попълва допълнителна декларация за готовност за възстановяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ съобщението, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловата система на училището. Директорът на изданието заповяда за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

По желание за родител или ученик

Подава се заявление (чрез образец или свободен текст) за обучение на ученик в електронна среда от разстояние от родител или ученик до директор на училище, в което учи дете. Родителят или ученикът допълва декларацията за готовност за възстановяване на това обучение. Директорът представя представители за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и дейността на учениците през изминалата учебна година. Комплектът документи се представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или показва обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако решението е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Полезни бланки за документи:

Заявление до директора за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние

Декларация от родител

 
banner
banner
Петя Митева