Начало » Общност » Ето и всички мерки, които наложиха във Варна!

Ето и всички мерки, които наложиха във Варна!

Областният кризисен щаб във Варна заседава вчера и набеляза нови мерки за борба с коронавируса.

 

Ето какви са те:

 

Посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито не се допуска за периода 30.10. -13.11. 2020 г. включително.

 

Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ за Област Варна в срок до 30 ноември включително.

 

Прекратява се дейността в клубове на пенсионера на територията на Област Варна с цел запазване здравословното състояние на рисковата група за срок от 27 октомври до 10.11.2020 г. включително.

 

Директорите на училища да прекратят достъпа на външни лица до физкултурните салони и спортните площадки на поверените им училища за срок от 27 октомври до 10 ноември 2020 г. включително.

 

Създаване организация и контрол за недопускане в обекти с обществено предназначение, търговски и други обекти, в това число общински учреждения, които предоставят услуги на гражданите, на повече от 1 човек със защитна маска на лицето на 2,5 кв.м. площ с цел недопускане струпване на лица.

 

Сключване на граждански бракове и кръщенета да се осъществява в присъствието на съответното длъжностно лице по гражданско състояние и гости в залата до 10 души, но при спазване на физическа дистанция от 1,5 м , както и всички противоепидемични мерки.

 

В заведенията за обществено хранене да се създаде организация за осигуряване на дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове на две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса.

 

Осигуряване на физическа дистанция на пазари от 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. Създаване на организация за еднопосочно движение на гражданите.

 

Задължително носене на защитни маски за лице от лицата на пазари, тържища и други сходни места.

 

Всички физически или юридически лица, които са собственици или управляват обект с обществено значение, търговски и др., които предоставят услуги на гражданите, да прилагат всички противоепидемични мерки – спазване на дистанция, осигуряване на дезинфектант, организиране на контрол за носене за защитни маски и поставяне на видно място на информационни табели.

 

За задължително спазване на дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски.

 

За изпълнението на заповедта ще следи здравната инспекция във Варна и кметовете на общини.

 
banner
banner
Петя Митева