Начало » Общност » 7 блока в „Приморски“ с нов облик

7 блока в „Приморски“ с нов облик

7 етажни собствености в район „Приморски” представиха проекти и получиха безвъзмездно финансиране за облагородяване на прилежащите им зелени площи.

В изпълнение на Наредбата специално назначена комисия от специалисти в районната администрация проследиха не само предварителната фаза на подготовка на проектите, но и осъществяването им към 30 ноември 2019 г. Съгласно изискванията поддръжката на облагородените площи е задължение на етажните собствености в следващите 3 години. В тази връзка Комисията периодично е задължена да извършва проверки.

Така в началото на месец май 2020 г. беше констатирано, че одобрените за облагородяване пространства и на 7-те етажни собствености са естетично озеленени, засята е трайна многогодишна растителност, изградена е поливна система, обособени кътове за отдих, монтирана е паркова мебел.

Октомврийският обход на 7-те обекта показа, че всяка една от етажните обствености, получили финансиране по наредбата, вече 1 година полага постоянни грижи за облагородените пространства, като се грижи за озеленяването, настилките, оградките, пейките и системите за поливане.

И през 2020 г. до 30 септември имаше заявен интерес към наредбата за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване”.

Предстои сключване на 3 договора между администрацията на район „Приморски” и кандидатите, представили проекти и получили одобрение за финансиране на дейности по облагородяване на площи, общинска собственост.

 
banner
banner
Budnavarna