Начало » Общност » Дават на концесия на два плажа във Варна

Дават на концесия на два плажа във Варна

С две решения на Министерския съвет се откриват процедури за възлагане на концесия за морските плажове „Офицерски – изток“ и „Сахара 2“ в община Варна. Целта е обезопасяване на двата плажа и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

 

Процедурите се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на всяка от двете концесии да е 20 години.

 

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за морския плаж „Офицерски – изток“ е 18 001,73 лева без ДДС, а за „Сахара 2“ – 32 431,26 лева без ДДС. Размерът е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

 

Двата морски плажа ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК – осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

 

 
banner
banner
Петя Митева