Начало » Бяла » Първа копка в село Дюлино за изграждане на детска площадка

Първа копка в село Дюлино за изграждане на детска площадка

Тази седмица с официална церемония „Първа копка“, в с. Дюлино стартираха строително-монтажните работи по проект „Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изграждането на парк в гр. Бяла и детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново“ на Община Бяла.

Участие в церемонията взеха кметът на Община Бяла – инж. Пеньо Ненов,председателят на Общинския съвет – Анастас Трендафилов, кметският наместник на село Дюлино – Георги Колев и собственикът на фирмата изпълнител.

Поздрав към всички присъстващи отправи групата за автентичен фолклор „Дюлинска младост“.

Проектът е финансиран с безвъзмездна финансова помощ по процедура BG14MFOP001-4.014 по Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености от Стратегията за ВОМР на МИРГ Български черноморски сговор Бяла – Долни Чифлик-Аврен.

В рамките на проекта ще се изградят парк в град Бяла и детски площадки в селата Горица, Господиново и Дюлино.

Паркът в Бяла ще бъде изграден с комбинирана детска площадка с обособени зони за деца от 0 до 3 години и от 3 до 12 години, оборудвани с люлки, пързалки и клатушки за съответните възрасти. Предвижда се изграждане на LED осветление и алейна структура, затревяване и засаждане на дървета и храсти.

 
banner
banner
Budnavarna