Начало » Общност » „Лисичата опашка“, тровеща въздуха край Варна, вече ежедневие

„Лисичата опашка“, тровеща въздуха край Варна, вече ежедневие

Пореден случай на видимо замърсяване на атмосферния въздух с азотни оксиди бе фото-документиран днес малко преди обяд.

Източник на оранжевия дим или както я наричат „лисича опашка“, е азотноторовият завод „Агрополихим“.

И докато преди няколко години появата на „лисичата опашка“ бе по-скоро рядкост и се е случвала при спиране и пускане в експлоатация на цеха за азотни киселини, както и при аварийни ситуации, то днес по-скоро е ежедневие.

Това заявиха работещи в района на Пристанище Варна Запад и на девненския квартал „Повеляново“. Според тях специфичната миризма може да бъде усетена и във Варна в зависимост от посоката на вятъра.

Според общодостъпна информация Азотният диоксид (NO2) е червено-кафяв, силно отровен, лесно втечняем газ. Вредното въздействие на този замърсител се отразява предимно върху дихателните функции. Неблагоприятно се повлияват хронично болните с респираторни инфекции, а особено чувствителни към повишаване нивото на азотния диоксид са болните от белодробна астма. Попадналият в атмосферата азотен диоксид дразни лигавицата на очите и дихателните органи, предизвиква хрипове, кашлица и задух. Концентрация от 0,4 mg/dm3 е смъртоносна за възрастен човек.

Според данни на Изпълнителна агенция „Околна среда“ на територията на община Девня има инсталирана стационарна автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух, но тя е разположена в местност „Изворите“ в близост до кв. „Река Девня“. Разстоянието до Агрополихим обаче е над 5км, а обхватът на станцията, измерваща качеството на въздуха 2 км. Дори вятърът да духа от изток-югоизток, това разстояние е достатъчно голямо, за да могат вредните аерозоли да се разсеят в атмосферата, преди да стигнат до станцията, а тя да отчете наличие на замърсяване.

Преди години от Община Девня настояваха пред Министерството на околната среда и водите да премести автоматичната измервателна станция за мониторинг на въздуха в кв. „Повеляново“.

Любопитна подробност е, че допреди години в Повеляново е имало автоматична измервателна станция, която е функционирала паралелно с тази в кв. „Река Девня“.

При случай на „лисича опашка“ от 2017 година Областна администрация Варна излезе с доклад по случая, според което замърсяването не носи риск дихателната система и има само визуален ефект. Според доклада височината на изпускащия комин е над 130 м., поради което емисиите не могат да попаднат в дихателната зона на човека и не могат да окажат вредно въздействие върху здравето на населението, твърдяха тогава от Областна управа.

Клипчета, снимани от пристанище „Варна запад“ обаче показват точно обратното – оранжевият дим се разстила и в ниското: в приземния въздух, който дишат хората и всички останали живи организми, и който попада в почвите и водните басейни.

Източник: moreto.net

Снимка: Весела Маринова

 
banner
banner
BudnaVarna.com