Начало » Общност » Язовир „Цонево“ замърсен с фекални води

Язовир „Цонево“ замърсен с фекални води

Вчера, 16.08.2020 г,. експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“, Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ–Варна) и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) са извършили проверка по подаден сигнал за вливане на битово – фекални води в яз. Цонево, на територията на с. Дебелец, общ. Дългопол.

По време на проверката е извършен обход около крайбрежието на яз. Цонево и е извършена проверка на почивна база „Комплекс Дебелец“, която е отдадена под наем на фирма „Съни Бел – 2016“ ЕООД, извършваща туристическа дейност със сезонен характер.

На място е констатирано, че шахтата за отпадъчни води, е бетонирана и не може да бъде отворена. В близост е открит бутон, чрез който се включва помпа, чрез която по тръба и монтиран към нея пожарникарски шланг, дълъг около 15м. се изхвърлят отпадъчните води в сухия ръкав на яз. Цонево в храстовидна растителност. На мястото на заустването се усеща неприятна миризма на битово – фекални води.

На дружеството наемател е направено предписание в незабавно да демонтира помпата, монтирана в шахтата и да премахне пожарникарския шланг и тръбата преди него, служещи за изтласкване на отпадъчни води в сухия ръкав на яз. Цонево, след което в срок до 17.08.2020 г. да уведоми РИОСВ – Варна. Представителят на фирмата е отказал да получи протокола.

По заявка на РИОСВ – Варна е извършено пробонабиране на крайната точка на подаваните води от пожарникарския шланг, подари липса на води в шахтата при проверката. По заявка на БДЧР е отбрана една водна проба от водите на язовира пред почивната база.

Резултатите от взетите водни проби ще бъдат анализирани от РЛ- Варна и след получаването им своевременно ще бъдат публикувани.

 
banner
banner
Петя Митева