Начало » Общност » Добрия пример! В Каварна: Дават по 100 лв. за осиновяване на бездомно куче

Добрия пример! В Каварна: Дават по 100 лв. за осиновяване на бездомно куче

снимка: Будна Варна

Във връзка с постоянните проблеми с безстопанствените кучета на територията на община Каварна, кметът Елена Балтаджиева ще внесе докладна за вземане на мерки на предстоящата сесия на Общински съвет – Каварна през месец юни, съобщават от Община Каварна.

Проблемът с безстопанствените кучета на територията на община Каварна е сериозен, като има многостранни измерения–здравни, социално–битови, икономически и екологични.

Безстопанствените кучета създават опасност от пренасяне на заразни и паразитни болести, нападения, ухапвания, замърсяване на околната среда, както и създават дискомфорт, провокиран от шума и предизвикват страх сред гражданите.

Една от мерките, залегнали в Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Каварна е задомяване на вече кастрирани и маркирани животни. За съжаление се наблюдава слаба активност при осиновяването им. С оглед на това и с цел намаляване популацията на безстопанствените кучета по улиците, чрез тяхното задомяване, предлагаме всеки гражданин, заявил желание да осинови вече кастрирано и маркирано животно, да получава финансов стимул в размер на 100 лв. на година.

Необходимите средства ще бъдат осигурени от постъпленията на такса за притежаване на куче, която следва да се изразходва само и единствено за дейностите по намаляване и овладяване популацията на безстопанствените кучета. Кучетата ще бъдат предоставяни на осиновителите си след сключен договор за отглеждане.

След прилагането на тази мярка ще бъдат постигнати следните цели:

1. Поетапно намиране на постоянен дом на вече обработените кучета.

2. Осигуряване на хуманно отглеждане на безстопанствените животни, съгласно изискванията на Закона за защита на животните и Закона за ветеринарномедицинска дейност.

3. Намаляване на броя на безстопанствените кучета по улиците.

 
banner
banner
Budnavarna