Община Ветрино забрани брането на липов цвят с цел търговия

Обшина Ветрино забранява брането на липов цвят с цел търговия от липовите дървета по улиците, площадите, зелените площи и имоти – общинска собственост в населените места и по пътните артерии. Това съобщиха от община Ветрино във Фейсбук.

Забраната е в сила след идадена Заповед №РД-272 от 05.06.2020 г. на Кмета на Община Ветрино.

„Съгласно Заповедта е разрешено брането на липов цвят за лични нужди до 0,5 кг цветове в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един ден. Брането да става съгласно изискванията на Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения, без нанасяне на повреди върху дърветата, причинени от чупенето и рязането на клони и без замърсяването на тротоарните и уличните платна“, се казва съобщението на общината.

Определена е комисия е натоварена със задачата да извършва проверки, относно изпълнението на заповедта. При нарушения тя ще съставя актове, съгласно Закона за лечебните растения и Закона за административните нарушения и наказания.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!