Още 35 години ще копаят за варовици край Суворово

Варненското дружество „Пътища и мостове” ЕООД ще добива строителни материали – варовици, от находище „Суворово-2″, разположено в землището на едноименния град, област Варна. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер.

Концесията за находище „Суворово-2″ се предоставя за срок от 35 години.

През този период дружеството ще инвестира около 163 хил. лв. за добива.

Очакваните концесионни плащания за целия период на договора ще надхвърлят 350 хил. лв. без ДДС.

В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ – в случая това е Суворово.

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!