Начало » Общност » Близо 860 ученици са напуснали училище за една година във Варненско

Близо 860 ученици са напуснали училище за една година във Варненско

снимка: Будна Варна

Към 1.10.2019 г. учебни занятия в област Варна се водят в 103 общообразователни и специални училища, като учениците в тях 40.1 хиляди, съобщават за BudnaVarna.com от НСИ. В сравнение с предходната учебна година броят на училищата се увеличава с едно. В една паралелка в общообразователните и специалните училища се обучават средно по 22 ученици.

Груповият нетен коефициент на записване на децата в детските градини се изчислява в проценти като отношение на броя на децата в детските градини във възрастовата група 3 – 6 години към броя на населението в същата възрастова група.

През учебната 2018/2019 година 859 ученици от I до VII клас са напуснали общообразователните и специалните училища.

През 2019 г. основно образование в общообразователните и специалните училища са завършили 4.0 хил., а средно образование – 1.8 хил. ученици.

Учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните и специалните училища през учебната 2019/2020 година са 3.7 хиляди.

Професионалното образование и обучение в област Варна през учебната 2019/2020 година се осъществява в едно училище по изкуствата, едно спортно училище, 20 професионални гимназии и 2 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 9.0 хиляди.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 57.6% от общия брой на учениците в тази образователна степен. През учебната 2019/2020 година учителите (вкл. директорите и заместник-директорите с

преподавателска заетост) в професионалните училища са 878. През 2019 г. средно образование в професионалните гимназии, професионалните училища, училището по изкуствата и спортното училище в област Варна с диплома са завършили 1.4 хил. души.

Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:

– 139 ученици са получили втора степен професионална квалификация в професионалните гимназии и училища;

-781 ученици са придобили трета степен професионална квалификация в професионалните училища, училището по изкуства и спортното училище в област Варна.

 
banner
banner
Budnavarna