Начало » Общност » Спад на браковете във Варна

Спад на браковете във Варна

Регистрираните юридически бракове през 2019 г. в област Варна са 2 060 – със 117 по-малко спрямо предходната година. От всички регистрирани бракове 82.3% са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 364 брака. Това сочат данните на Териториалното статистическо бюро в града.

Броят на разводите през миналата година е 791 и е с 29 повече от този през 2018 година. От всички прекратени бракове 89.9% се отнасят за населението в градовете.

През 2019 г. в преселванията между населените места в област Варна са участвали 3 853 човека.

От преселващите се в страната 8 039 са избрали област Варна за свое ново местоживеене. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област Варна са Добрич – 7.8%, София и Шумен – с по 6.1%.

Най-малко преселили се в област Варна има от областите Кърджали , Кюстендил и Перник.

През изминалата година 2 626 човека са променили своя настоящ адрес от област Варна в чужбина, а 2 632 души са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в област Варна.

През учебната 2019/2020 година в детски градини в област Варна са записани 15.2 хил. деца, или с 0.3% повече в сравнение с предходната година.

Към 1.12.2019 г. в област Варна функционират 98 самостоятелни детски градини с директор, или с една повече в сравнение с предходната година. В тях са записани 15.2 хил. деца, от които 7.9 хил., или 51.6%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата се увеличава с 0.3%.

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2019/2020 година е 80.1%, или с 0.9 процентни пункта повече спрямо учебната 2018/2019 година.

Средният брой деца в една детска градина е 155, като за градовете е значително по-голям – 190, а за селата – 68. Една група се формира средно от 25 деца, съответно – 26 в градовете и 20 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 1.4 хил., като в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 11 души, или с 0.8%. Детските учители са 1.3 хил., или 93.9% от педагогическия персонал.

 
banner
banner
Budnavarna