Начало » Общност » Анализ на водата около Морска гара – Варна: Показател над нормата със 130%

Анализ на водата около Морска гара – Варна: Показател над нормата със 130%

снимка: Будна Варна

Резултатите от анализа на водните проби, взети от акватория на Варненското езеро и „Морска гара – Варна“ от миналата седмица са налични.

Инспекциите са правени от Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна (БДЧР), Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Регионалната лаборатория към ИАОС. Според изпратената информация от институциите водите в района на Морска гара показват отклонение по показател БПК5 (Биохимична потребност от кислород).

Резултатите от определянето на БПК5 са показател за биологичната активност и разграждането на органичните замърсители.

Първият сигнал беше за червено оцветяване и мъртви делфини от 11.05.2020 г. в района на Варненско езеро „Нов канал“, непосредствено преди вливане в Черно море. Отчетените резултати показват отклонения от нормативно установените стойности за добро състояние по два показателя: БПК5 – 5,9 mg/l при норма до 4 mg/l; общ фосфор – стойност 0,082 mg/l при норма до 0,06 mg/l. Тези проби не са във връзка масовото измиране на риба.

Вторият сигнал е от 13.05.2020 г. и беше за мътни и замърсени води в района на „Морска гара – Варна“. Отчетените резултати показват отклонения от нормативно установените стойности за добро състояние по показател БПК5 – при анализа е отчетена стойност 9,1 mg/l при норма до 4 mg/l. Като индиректен параметър за съдържанието на биохимично разградимите органични вещества, резултатите от анализа по БПК5 са показателни за постъпване на органични вещества във водите. Наличието на червено-кафяво оцветяване на водите свидетелства за процеси, свързани с цъфтеж на фитопланктона, съобщават от институциите.

източник: Морето.нет

 
banner
banner
Budnavarna