Начало » Общини » В Провадия осигуряват подкрепа на деца и родители по проект

В Провадия осигуряват подкрепа на деца и родители по проект

Деца и родители получават подкрепа по проекта “Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия“. Той се финансира от ОП “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Общата му стойност е 449 926 лв. Бенефициент е Община Провадия, съобщиха от Областният информационен център във Варна.

Разкриването на услуги за ранно детско развитие е продължение на вече реализиран проект, финансиран със средства от Международната банка за възстановяване и развитие. Целта е да се предоставя подкрепа на деца от 0 до 7г. и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система и предотвратяване на изоставянето и неглижирането на подрастващи от рискови групи. По проекта се предоставя индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания.

В Семейния център за деца до 3 години работата е насочена към предотвратяване на трайното настаняване на детето извън семейството. Осигурява се подкрепа на родители в нужда.

Услугите се предоставят от екип от специалисти, в който са включени социални работници, медицински лица, педагози, психолози, педиатри.

Проектът е стартирал на 1.09.2016г. и ще продължи до 31.12.2020г.

 
banner
banner
Budnavarna