Начало » Общност » Ректорът на Икономическия университет с обръщение към студенти и родители

Ректорът на Икономическия университет с обръщение към студенти и родители

Проф. д-р. Евгени Станимиров разясни, че се работи интензивно за обезпечаване на задължително електронно-базирано обучение от следващата седмица

От ноември 2016 г. платформата за електронно обучение е факт в учебния ни процес, като към момента тя се използва от 90% от преподавателите и обучаваните студенти, а общият брой активни електронни курсове за обучение е 423.

Накратко за един ден постигнахме следното:

1. Изработени са инструкции за преподаватели и студенти във връзка с електронно-базираното обучение.

2. Готови са изходните файлове с данни за популиране на платформата eLearn с необходимата информация.

3. Подготвен е модел на масивите от данни.

4. Верифицирани са изведените от информационната система файлове, съдържащи: студентски групи, студентски профили, структура на дисциплините и преподавателски екипи.

5. Създадени са 415 дисциплини, обхващащи всички ОКС в редовна форма на обучение.

6. Създадени са 806 кохорти, които представляват отделните административни и сборни групи. Към кохортите са записани 4925 студенти.

До края на утрешния ден следва: записване на преподавателските екипи със съответните права; записване на студентите посредством кохорти; осигуряване на дейност „Чат“; настройване на дисциплините за специалностите на английски език.

Специални благодарности за високата ангажираност и отговорното отношение към работния процес на екипа от Центъра за електронно и дистанционно обучение, отдел „Информационни технологии и обслужване“ и на Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии!

 
banner
banner
Budnavarna