На този ден във Варна – 2 март 1910 г.

Превръщането на Варна от типично ориенталски град, какъвто я заварва Освобождението, в модерен европейски икономически и културен център преминава през дълъг процес на преобразяване.

 

Най-трудното в този процес било промяната в мисленето и навиците на гражданите. Доказателство за това е и тази непонятна от гледна точка на днешния ден заповед на кметът Иван Церов. Чрез нея той се опитал да прекрати унищожаването на градските зелени площи, от които гражданите необезпокоявани си „копаели пръст“ за градинките в собствените си дворове. Ето какво четем във „Варненски общински вестник“:

 

„Градско Общинско Управление

Заповед №169 гр. Варна, 2 Март 1910 год ,

Подписаний кмет на гр. Варна, съгласно протокола на комисията, назначена със заповед №155, в допълнение на заповед №115 от т. г. и на основание чл. 64 от закона за градските общини, ЗАПОВЕДВАМ:

Копането пръст за градини и други нужди на гражданите ще става от площта между турските гробища и укреплението „Арап Табия“. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на общинската техническа власт, полските и лозарни пазачи.

Препис от заповедта да се изпрати на Господина Варненски Окръжен Управител.

(подп.) Кмет: Ив. Церов Верно: и. д. Секретар: М. Петков“

Източник: Черно море

 

СПОДЕЛИ НОВИНАТА!

Leave a Reply

five × 3 =