Начало » Общност » Фризьорски салон отнесе акт за лоша хигиена

Фризьорски салон отнесе акт за лоша хигиена

През изминалата седмица са извършени 293 инспекции от служители, осъществяващи държавен здравен контрол към РЗИ-Варна, съобщават от Инспекцията. 49 от проверките са в обекти във връзка с чл. 54 и 49 броя по чл. 56 и 56а от Закона за здравето, вкл. в 11 обекта за хранене и развлечение. Няма наложени административни санкции.

Издадени са 2 предписания за хигиенни и противоепидемични мерки на обекти с обществено предназначение. Връчен е един акт за административно нарушение на управител на фризьорски салон за здравно-хигиенни неблагополучия в обекта.

В отдел „Държавен здравен контрол“ са постъпили 7 сигнала, по които е започната процедура по проверка и отговор. Обработени са 9 сигнала, от които 7 са неоснователни.

От служители на отдел “Организация и контрол на медицинските дейности” са направени общо 14 проверки, от тях: 8 в аптеки и 6 в Лечебни заведения за извънболнична помощ (ЛЗИБП).

Издадени са 3 указания на аптеки за спазване изискванията на Наредба 28/2008 г.

 
banner
banner
Budnavarna